Dromen

zijn-dromen-bedrog

Iedereen heeft zo z’n dromen, maar slechts een (kleine) groep mensen is in staat  om dromen om te zetten in daden.
Hoe ons leven verloopt wordt vaak bepaald door een studie of opleiding, wat voor werk wij gaan doen , hoe we met ons geld omgaan (sparen) en welke relaties wij aangaan.
Veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld ontslag) zijn bij uitstek de momenten om  ons leven over een andere boeg te gooien en alsnog onze dromen na te jagen.

Omstandigheden, omgeving, leeftijd en teleurstelling kunnen een hindernis vormen voor het realiseren van onze dromen.
Tijdens de coaching sessies leer je je dromen te ontdekken, onder woorden te brengen, te ontwikkelen en concreet (smart) te maken. Tijdens dit proces leer je stapsgewijs om tot jouw doel – je droom – te komen. Je leert je gaven en talenten te onderkennen en kansen te creëren. Je leert doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslagen.

Mag ik je helpen om je dromen te ontdekken en te realiseren? Neem dan contact op.