Teambuilding/ -coaching met DISC

disc-teamtraining

Iedereen wil deel uitmaken van een ‘Dreamteam’.

DISC is een krachtig instrument dat kan bijdragen tot het vormen van zo’n team.

In iedere georganiseerde verzameling van mensen die nauw met elkaar verbonden zijn, kom je ze tegen:
Mensen waarvan je vindt dat hun zienswijze ‘wet’ is en die altijd het hoogste woord hebben. Mensen met wie je je niet kunt identificeren omdat ze stil zijn of weinig bijdragen tot groepsdynamiek; mensen die volgens het boekje werken of zich teveel met details bezighouden.

Herkenbaar? Vaak vertonen deze mensen in jouw ogen afwijkend gedrag.
Zij zijn echter hard nodig en zelfs onmisbaar om het gewenste doel in je organisatie te behalen. Wat jij nodig hebt zijn handvatten om met deze verschillende mensen om te gaan en kennis over hoe je jezelf ten opzichte van hen kunt positioneren.

Teambuilding met DISC heeft een interactief karakter. Met behulp van actieve  werkvormen raakt men met elkaar in gesprek en kan men elkaar een spiegel voorhouden. Het resultaat is dat de deelnemers

  • Zichzelf en elkaar beter leren kennen;
  • Inzicht krijgen in elkaars communicatie- en gedragsstijl, onbewuste drijfveren en  sterke en zwakke punten;
  • Van elkaar leren hoe zij met bepaalde situaties onder druk kunnen omgaan;)
  • Meer begrip voor en vertrouwen in elkaar krijgen;
  • In staat zijn elkaar aan te spreken op gedrag;
  • Met meer plezier en energie werken.

Doel van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep mensen.
Hierbij wordt eveneens aandacht besteed aan de rol van de teamleider of manager.

  • Hoe zorg ik ervoor dat de neuzen dezelfde kant op wijzen?
  • Hoe geef ik mijn team meer verantwoordelijkheid?
  • Hoe bevorder ik de groei van mijn team?

 

disc-certified-trainer-blue-2013